13 In de oorlog

De bezetting

12 mrt 2017 17:40

NTR • 21 min

Lisa Wade laat zien welke creatieve manieren mensen verzonnen om toch nog wat licht te hebben tijdens de verplichte verduistering.

Het leven na de Nederlandse overgave lijkt zijn gewone gang te hernemen. Tot grote woede van zijn oranjegezinde vader raakt Hans (13 jaar, Amsterdam) bevriend met een jonge Duitse soldaat die bij hen wordt ingekwartierd. Met het hardvochtig neerslaan van de Februaristaking toont de bezetter zijn ware gezicht. Lisa Wade laat zien welke creatieve manieren mensen verzonnen om toch nog wat licht te hebben tijdens de verplichte verduistering.

13 in de oorlog ©Pieter van der Houwen 13 In de oorlog >