2Doc.nl Interviews

2Doc Reports

Zo 22 dec 07:00

VPRO • 9 min

2Doc gaat in gesprek met regisseurs Iris Wijngaarde en Imke Renee Slump. Is hun blik op de jacht veranderd tijdens het maken van de film? En eten ze zelf vlees?

2Doc gaat in gesprek met regisseurs Iris Wijngaarde en Imke Renee Slump. Is hun blik op de jacht veranderd tijdens het maken van de film? En eten ze zelf vlees?

2Doc.nl Interviews >