2Doc

Pre-Crime

13 feb 2019 23:15

VPRO • 52 min

Software die voorspellingen produceert, algoritmen en databases als nieuwe waarzeggers voor toekomstige misdaden. Dit lijkt science fiction, maar het is iets wat door instanties al wordt toegepast.

Het voorspellen van een toekomstige plaats delict en het voorkomen van een moord wordt mogelijk gemaakt door nieuwe technieken. Camerabeelden en andere verzamelde gegevens worden door computers geëvalueerd en geanalyseerd met behulp van algoritmen. Tegelijkertijd worden er op grote schaal gegevens van burgers geregistreerd. Elke beweging, boodschap en aankoop wordt gevolgd en in kaart gebracht. Op basis van de persoonsgebonden verzamelde gegevens wordt beoordeeld hoe waarschijnlijk het is dat iemand een misdaad pleegt. Computers leveren zo lijsten aan met de namen van de criminelen van morgen. Maar wat gebeurt er als de gegevens van de lijst fout zijn? Of bevooroordeeld? Hoe kunnen we schuldig zijn aan dingen die we niet hebben gedaan? PRE-CRIME onderzoekt hoe men in Chicago, Londen, Parijs, Berlijn, München en andere plaatsen met deze de voorspellende politie-technieken werkt. Wie wordt - en wie niet - beschermd door algoritmes? De film laat zien hoe de makers van deze nieuwe technologie werken en toont wie echt baat heeft bij hun uitvinding. Hoeveel vrijheid zijn we bereid om op te geven voor de belofte van totale veiligheid?

2doc logo groot 2Doc >