2Doc

Ongelovig - Vrijdenkers op de vlucht

13 dec 2016 23:00

• Human • 48 min

Op de vlucht voor religieus extremisme in eigen land, voelen ongelovige asielzoekers zich ook in Nederland lang niet altijd veilig tussen de andere, wél gelovige vluchtelingen in de opvangcentra.

Ongelovigen leiden in asielzoekerscentra een ingewikkeld bestaan. Op de vlucht voor religieus extremisme in hun land, zijn ze terechtgekomen in het vrije Nederland. Maar veilig voelen ze zich allerminst tussen de andere, wél gelovige asielzoekers. Onder hen een blogger uit Bangladesh, Fauzia en Syed uit Pakistan, Ayman uit Syrië en twee mensen uit Afghanistan. Het zijn uitgesproken atheïsten, gevlucht uit landen waar mensen doorgaans alleen stiekem ongelovig kunnen zijn. Allemaal jonge mensen die druk bezig zijn met inburgeren in Nederland en ondertussen dapper blijven opkomen voor de vrijheid om niet te geloven in het land van herkomst. Ze leren elkaar in Nederland kennen bij het Humanistisch Verbond dat een platform heeft opgericht voor vrijdenkers uit verre landen.

2doc logo groot 2Doc >