2Doc

Butterfly city

25 jul 2018 22:45

EO • 53 min

De Litouwse stad Visaginas werd in de sovjettijd gebouwd rond een kerncentrale die nog voor hij goed en wel in werking trad werd gesloten. Nu heerst er hoge werkloosheid.

De Litouwse stad Visaginas werd in de sovjettijd gebouwd rond een kerncentrale die nog voor hij goed en wel in werking trad werd gesloten. Uit heel Rusland waren hoogopgeleide technici naar de vlindervormige stad gekomen om bij te dragen aan een utopie, die als een zeepbel uit elkaar spatte. Nu heerst er hoge werkloosheid en van integratie in het nieuwe Litouwen is geen sprake. De Russischsprekende bevolking voelt zich gemarginaliseerd; er is geen ruimte voor de beleving van hun eigen taal en cultuur en dat heeft ook zijn uitwerking op de tolerantie en de vrijheid van meningsuiting, kernwaarden van de moderne democratie. Door de nieuwe geopolitieke verhoudingen tussen de Baltische staten en Rusland moet de Russische minderheid in Litouwen zichzelf opnieuw uitvinden.

2doc logo groot 2Doc >