Filmacademie Lichting 2019

Un Chanteur Invisible

Zo 11 aug 23:40

NTR • 27 min

Bij de zoektocht naar sporen die de mistral nalaat in de Provence, ervaren we dat het tastbare zich gaandeweg mengt met het ongrijpbare.

Zo'n 130 dagen per jaar raast de onvoorspelbare en koude wind de mistral door de Provence. Hij ontregelt, daagt uit, kwelt, inspireert. Op zoek naar de sporen die deze beruchte wind nalaat in het landschap en in de levens van een aantal streekbewoners, toont de regisseur dat het tastbare zich gaandeweg mengt met het ongrijpbare. In deze even poëtische als persoonlijke film brengt Hannah van Tassel tegelijk een ode aan de menselijke veerkracht als aan de kunst, die houvast biedt bij verlies.

still Filmacademie Lichting 2019 >