Nederland Zingt op Zondag

Alle roem is uitgesloten

22 jul 2015 12:55

EO • 2 min

Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep. Iets uit niets tot aanzijn riep, heeft Zijn liefde mij verkoren. God is liefd’, o eng’lenstem, mensentong, verheerlijkt Hem.

Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, ‘k roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer Gods hand, die alles schiep. Iets uit niets tot aanzijn riep, heeft Zijn liefde mij verkoren. God is liefd’, o eng’lenstem, mensentong, verheerlijkt Hem. Zo, zo lief had God de wereld, dat Hij Zijnen eigen Zoon, voor die afgevallen wereld, overgaf aan smaad en hoon. Ja toen wij nog zondaars waren, schonk d’ Ontfermer ons gena, stierf Zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren. God is liefd’, o eng’lenstem, mensentong, verheerlijkt Hem.

Nederland Zingt op Zondag met nieuw logo 2015 Nederland Zingt op Zondag >