Andere Tijden in de klas

Watersnoodramp

5 jun 2017 00:00

NTRVPRO • 9 min

In 1987 worden de Deltawerken voltooid. Met deze dammen en waterkeringen kan het water in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren worden tegengehouden als het nodig is. Het Deltaplan wordt in 1953 direct nodig na één van de grootste natuurrampen uit de Nederlandse geschiedenis: de watersnoodramp. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 gaat het goed mis: vele dijken begeven het en grote delen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland komen onder water te staan.

16jul Groeten uit Renesse Andere Tijden in de klas >