Andere Tijden

Welkom in de EU

17 sep 2016 21:25

NTRVPRO • 30 min

Groot-Brittannië gaat als eerste land de Europese Unie verlaten, op het continent neemt de euroscepsis toe. Een grote tegenstelling met de jaren 90.

Het Britse volk heeft deze zomer gekozen voor een brexit. De eerste keer dat een land de Europese Unie gaat verlaten en aanleiding voor talloze sombere overpeinzingen over de toekomst. De Britten zijn Europa moe en zij niet alleen. Ook op het continent neemt de euroscepsis toe. Een grote tegenstelling met de jaren 90. Toen stonden - na de val van de Muur - de voormalige Oostbloklanden in de rij om toe te treden en ze werden met open armen ontvangen. Een ware 'uitbreidingseuforie' maakte zich van de EU meester. De overwinning van vrijheid en democratie moest worden beloond, stabiliteit en welvaart zouden vanzelf volgen. Waarschuwingen om niet te hard van stapel te lopen met de Big Bang, zoals de uitbreiding met tien nieuwe landen is gaan heten, werden in de wind geslagen.

200129 - Andere Tijden - Astrid Sy ©Lilian van Rooij - NPO Start - 1920x1080 Andere Tijden >