Andries

Gerrit de Fijter

10 jul 2014 00:00

EO • 26 min

Andries Knevel ontvangt iedere zondagavond christelijke denkers, vernieuwers, markante figuren en inspirerende voorbeelden in de sfeervolle Vesting Naarden.

Dominee Gerrit de Fijter is initiator en voorzitter van de Nationale Synode. Het is zijn grote wens dat alle protestantse kerken één worden. Als oud-preses van de PKN ervoer hij dat kerkfusies ook pijn kunnen doen, toen hij de kansel betrad en mensen boos de kerk uitliepen

Andries >