Aflevering 3: Gestigmatiseerd en lijdend al bij zijn leven heilig beschouwd

18 mrt 2014 16:35

RKK • 25 min

Drieluik over leven en betekenis van Franciscus van Assisi. In de derde en laatste aflevering staan de laatste vaak moeizame jaren van Franciscus centraal.

Drieluik over leven en betekenis van Franciscus van Assisi. In de derde en laatste aflevering, getiteld ‘Gestigmatiseerd en lijdend’, al bij zijn leven heilig beschouwd, staan de laatste vaak moeizame jaren van Franciscus centraal. Belangrijk onderdeel in deze uitzending is het bezoek aan de berg La Verna. Als eerste mens ooit ontving hij na tal van geestelijke en lichamelijke ontberingen de wondtekenen van Christus, de zogenoemde stigmata. Twee jaar later zou hij sterven in Portiuncula, het toenmalige hoofdkwartier van zijn beweging.