VPRO Boeken

Marli Huijer & Rinus Spruit

2 feb 2014 11:20

VPRO • 40 min

Rinus Spruit vertelt over zijn nieuwste roman 'Een dag om aan de balk te spijkeren'. Ook te gast is filosofe Marli Huijer die pleit voor een herwaardering van disciplinering.

Rinus Spruit vertelt over zijn nieuwste roman Een dag om aan de balk te spijkeren. Hoofdpersoon Maarten Rietgans streeft naar het allerhoogste. Hij moet meer presteren dan zijn omgeving, anders gaat hij, de meest schuchtere mens van Zeeland, ten onder. Na het overlijden van zijn moeder ontvlucht hij het Zeeuwse platteland en meldt zich als leerling-verpleegkundige bij een Rotterdams ziekenhuis. Hij slaagt daar glansrijk - maar neemt dan ontslag omdat hij zich niet geliefd voelt bij zijn collega's en bij elke vorm van erkenning vlucht. Of hij nu als bankbediende, fotograaf, buschauffeur of meteropnemer werkt. Zijn vader, een kleine landbouwer, begrijpt er niets van. 'Jongen, jongen, jongen, jongen.' Waarom houdt Maarten nooit iets vol? Ook te gast is filosofe Marli Huijer die pleit voor een herwaardering van disciplinering. In Discipline: Overleven in Overvloed beschrijft zij de gevolgen van de in de jaren zestig ingezette de-disciplinering en stelt ze dat we opnieuw moeten nadenken over die verfoeide discipline. In westerse samenlevingen heerst een overvloed aan voedsel, drank, consumptieartikelen, belevenissen en keuzemogelijkheden. Paradoxaal genoeg vraagt dat meer dan ooit om discipline. En juist daarvoor zijn we huiverig. We willen vrij en ongehoorzaam kunnen zijn. Huijer herinnert ons eraan dat vrijheid slechts bij de gratie van grenzen bestaat en pleit voor vormen van disciplinering die onze vrijheid juist vergroten.

header jvk en clg2 VPRO Boeken >