VPRO Boeken

Frits van Oostrom

24 feb 2013 11:20

VPRO • 40 min

Wim Brands spreekt met letterkundige Frits van Oostrom over zijn boek 'Wereld in woorden', waarin hij de Nederlandse literatuur in de veertiende eeuw beschrijft.

De veertiende eeuw was het tijdperk van een gigantische crisis in Europa: de pest, natuurrampen, misoogsten, het schisma in de kerk en hoogoplopende strijd tussen staten en standen. Anderzijds vertoont de literatuur in deze periode ongekende innovaties: denk alleen al aan de vloed aan teksten over kennis en kunde, het gedurfde werk van Ruusbroec, de abele spelen en de poëzie van Gruuthuse. Zou het kunnen zijn dat te midden van alle woelingen juist extra energie vrijkwam om nieuwe wegen te beproeven? Is het een tijd van 'creatieve crisis'? Wim Brands spreekt met letterkundige Frits van Oostrom over zijn boek 'Wereld in woorden', waarin hij de Nederlandse literatuur in de veertiende eeuw beschrijft. Het vormt een tweeluik met zijn boek 'Stemmen op schrift', dat de periode tot 1300 bestrijkt.

VPRO Boeken 2019 TjitskeMussche-CarolinaLoGalbo © Roel Siebrand (1) VPRO Boeken >