Buitenhof

Sweder van Wijnbergen, Merel van Vroonhoven, Christopher Clark

19 okt 2014 12:11

AVROVARAVPRO • 54 min

Professor Sweder van Wijnbergen over het Europese Stabiliteits- en Groeipact. AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven over het vertrouwen in de financiële sector. Professor Christopher Clark over de Eerste Wereldoorlog en de raakvlakken met vandaag.

Buitenhof 19 oktober 2014: *Prof. Sweder van Wijnbergen Aan de vooravond van de top van de Europese regeringsleiders is de vraag of Frankrijk zich straffeloos aan de afspraken uit het Stabiliteits- en Groeipact kan onttrekken. Volgens Sweder van Wijnbergen heeft premier Merkel de sleutel van de oplossing in handen. *Merel van Vroonhoven Merel van Vroonhoven is sinds een halfjaar voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Wat zijn haar plannen voor controle van banken, verzekeraars, accountants en pensioenfondsen? Zeven jaar na het begin van de crisis, is het vertrouwen in de financiële sector nog niet hersteld. Hoe komt dat en wat gaat de AFM daar aan doen? *Prof. Christopher Clark Schrijver van de wereldwijde bestseller “Slaapwandelaars. Hoe Europa in 1914 ten oorlog trok”. Hoe was het mogelijk dat een klein incident heel Europa meetrok in de oorlog zonder dat de deelnemers zich bewust waren van wat ze deden. Zij gedroegen zich als slaapwandelaars. Met Clark zoeken we ook raakpunten met het Europa van 2014. Schuim & As met Paul Scheffer

Buitenhof seizoen 2018 2019 Buitenhof >