Cees Nooteboom, pelgrim in Japan

De romanschrijver en reiziger noemt het één van zijn meest indrukwekkende tochten: de Japanse pelgrimage Saigoku.