ZvK Kerkdienst (TV)

Christelijke Gereformeerde Kerk in Veenendaal

19 dec 2010 11:00

ZvK • 28 min

Thema: 'Waar ben ik veilig?' Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Veenendaal, met ds D. van der Zwaag.

'Waar ben ik veilig?' is de vraag die centraal staat in een dienst vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Veenendaal. Ds D. van der Zwaag spreekt in deze dienst over de (on)veiligheid waarin wij leven. 'Onveiligheid voelen we overal om ons heen', vertelt Van der Zwaag. 'Zo vragen luchtvaartmaatschappijen veiligheidstoeslagen en werkt onze overheid met codes die aangeven in welke mate er gevaar dreigt. Deze ontwikkelingen maken ons onzeker en we vragen ons af: Waar ben ik veilig?' Ook de tijd van Noach kende onveiligheid. Er dreigde namelijk een grote watervloed. God gaf hem toen de opdracht een ark te bouwen. Hierin waren Noach, zijn familieleden en vele dieren veilig. Maar waar kunnen wij vandaag veiligheid zoeken? Is er misschien nog ergens zo'n ark? De gemeente zingt de psalmen uit de Psalmen uit de berijming van 1773 en de schriftlezing wordt gelezen uit de Statenvertaling. W.E. van Manen begeleidt de samenzang op het orgel. Liturgie: Samenzang: Psalm 95: 1, 2. Votum en groet. Samenzang: Psalm 96: 4, 5, 6. Wetslezing. Samenzang: Psalm: 119: 24. Schriftlezing: Genesis 6: 5-7 en 13- 19. Gebed. Samenzang: Psalm 146: 3, 4, 8. Preek naar aanleiding van Genesis 6: 19 met als thema: Waar ben ik veilig? Samenzang: Psalm 73: 13. Dankgebed. Samenzang: Psalm 91: 1.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >