De Bodyguard

Op zoek naar dé beste bodyguard van Nederland. Tien Nederlanders worden acht dagen lang onderworpen aan een intensief en realiteitsgetrouw trainingsprogramma onder leiding van Nico en Malcolm. Ze moeten voortdurend scherp blijven en lef tonen. Wie wordt uiteindelijk dé beste bodyguard van Nederland?