Nederland Zingt op Zondag

De dag door Uwe gunst ontvangen

23 jul 2015 12:04

EO • 2 min

De dag, door Uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen, tot U, die 't licht en 't duister maakt.

De dag, door Uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt en dankbaar klinken onze zangen, tot U, die 't licht en 't duister maakt. Die dan, als onze beden zwijgen, als hier het daglicht onderduikt, weer nieuwe zangen op doet stijgen, ginds waar de nieuwe dag ontluikt. Zodat de dank, U toegezonden, op aard nooit onderbroken wordt, maar steeds opnieuw door mensenmonden, gezongen en gesproken wordt. Voorwaar, de aarde zal getuigen, van U, die thans en eeuwig zijt, tot al Uw schepselen zich buigen, voor Uwe liefd' en majesteit.

Nederland Zingt op Zondag met nieuw logo 2015 Nederland Zingt op Zondag >