Nederland van boven in de klas

Inschrijven op een boerderij

29 nov 2016 00:00

NTRVPRO • 2 min

Toen Flevoland werd ingepolderd, moest de overheid op zoek naar boeren die het land wilden bewerken. Als je boer wilde worden op Flevoland kon je je inschrijven op een van de 950 boerderijen.

Flevoland, het beloofde land. Voor dat nieuwe land moet de overheid op zoek naar agrariërs die daar hun bedrijf willen opstarten. Er zijn 950 boerderijen te verpachten en deze worden eerlijk verdeeld over de Nederlandse bevolking. Dus evenveel katholieken als gereformeerden en evenveel Friezen als eeuwen. Er worden zogenaamde selectieambtenaren in het leven geroepen. Die kijken niet alleen naar afkomst en geloof maar ook naar reinheid en inkomen. Ook Simon meldt zich aan. Hij is een Zeeuwse polderwerker en wil hier graag boer worden. Simon heeft zich zeven keer ingeschreven op verschillende kavels.

nederland van boven in de klas Nederland van boven in de klas >