De Gouden Eeuw

Markt en moraal

1 jan 2013 20:25

VPRONTR • 45 min

Op 't eerste gezicht is de Oostzeehandel veel minder spectaculair en exotisch dan de VOC, maar de handel op de Oostzee is wel veel belangrijker en winstgevender. Over de kooplieden De Geer en Marselis.

Op het eerste gezicht is de Oostzeehandel veel minder spectaculair en exotisch dan de VOC, maar de handel op de Oostzee is wel veel belangrijker en winstgevender. Jaarlijks varen honderden schepen vanuit de Republiek door de Sont op weg naar Zweden, Rusland en Polen, voor de handel in hout, graan en ijzer. In de Oostzee gaan handel en oorlog hand in hand. De Republiek is gebaat bij een machtsevenwicht tussen de vijanden Zweden en Denemarken. Daar waar nodig wordt de ene keer Zweden gesteund met wapens en manschappen, dan weer Denemarken. Alles in het belang van de handel. De kooplieden De Geer in Zweden en Marselis in Denemarken staan centraal.

De Gouden Leeuw | 1686 | Willem van de Velde | De Gouden Eeuw kopie 2 De Gouden Eeuw >