MO Doc

De hervorming van de islam

8 aug 2015 12:20

Moslim Omroep • 31 min

In de islamitische wereld duiken steeds geluiden op van denkers en geleerden die voor de hervorming van de islam pleiten.

In de islamitische wereld duiken steeds geluiden op van denkers en geleerden die voor de hervorming van de islam pleiten. Men vindt dat het tijd is om de islamitische leer te zuiveren van een archaïsch gedachtegoed dat niet tot de essentie van de islam hoort. Deze missie is niet eenvoudig in een islamitische wereld waarin het analfabetisme nog de overhand heeft. De krachten die de status quo willen handhaven zijn sterk en ze worden ondersteund door verschillende interne en externe factoren. Maar de mensen die proberen beweging te krijgen in een stagnerende cultuur zijn vastbesloten om hun hervormingspleidooien handen en voeten te geven, ondanks de tegenwerking van de conservatieve krachten. In deze tweedelige documentaire staan we eerst stil bij het begrip hervorming zelf, daarna bij de klassieke hervormingsbewegingen in de islam en uiteindelijk bij de hedendaagse hervormers zoals de beroemde geleerde Adnan Ibrahim uit Oostenrijk.

De Moslim Omroep zendt elke week een documentaire uit. MO Doc >