De Hofbar

Verruiming zorgverlof ouders ernstig zieke kinderen

Di 21 mei 22:45

PowNed • 23 min

Ouders van kinderen die intensieve zorg nodig hebben kunnen dit moeilijk combineren met hun werk en melden zich vaak noodgedwongen ziek. Is de politiek bereid de zorgverlofregeling te verruimen?

Ouders van kinderen met kanker die intensieve zorg nodig hebben kunnen dit nu moeilijk combineren met hun werk en melden zich vaak noodgedwongen ziek. Is de politiek bereid de zorgverlofregeling te verruimen?

de hofbar De Hofbar >