De Hofbar

Weer terug naar kernenergie?

Di 28 jan 22:10

PowNed • 22 min

Nieuwe manieren om energie op te wekken schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar gaan we het met windparken en zonne-ernergie wel redden zonder weer serieus na te denken over kernenergie?

De zonne-energie en windmolenparken schieten als paddenstoelen uit de grond, met alle gevolgen vandien. Ook hier kleven nadelige kanten aan zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, horizonvervuiling en slagschaduw. En gaan we het met deze nieuwe methodes wel redden, zonder weer serieus na te denken over kernenergie?

de hofbar De Hofbar >