ZvK Kerkdienst (TV)

De International Christian Fellowship in Rotterdam

19 jul 2009 11:00

ZvK • 55 min

Theo Visser is voorganger van de International Christian Fellowship in Rotterdam. Hij spreekt over de kansen die er zijn voor de multiculturele samenleving, n.a.v. de Bijbelwoorden van Efeziërs 3: 6.

'All you need is love' zegt voorganger Theo Visser van de International Christian Fellowship in Rotterdam. Hij spreekt over de kansen die er zijn voor de multiculturele samenleving. Visser doet dit naar aanleiding van de Bijbelwoorden van Efeziërs 3 vers 6, waarin beloften staan op grond van het Evangelie. Theo Visser en zijn vrouw Rieneke zijn via evangelisatiewerk onder asielzoekers in aanraking gekomen met veel mensen die geen kerkelijk onderdak konden vinden. Acht jaar geleden zetten zij een nieuwe, interculturele gemeente op in Rotterdam-Zuid, die een speciale plek kreeg binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken. In deze gemeente, de International Christian Fellowship (ICF), komen mensen uit allerlei culturen bij elkaar. De gemeenteleden Bella Kodi uit Soedan, Daniël Mohanu uit Roemenië en Ruud Peters uit Rotterdam vertellen hun verhaal. Het inititatief van de ICF in Rotterdam is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging en Visser is vrijgesteld als kerkplanter in Nederland. In elf plaatsen in Nederland zijn zogenaamde Kerkplantingsprojecten gestart. De nieuwe gemeenten worden gevormd door enthousiaste christenen die God willen dienen en die openstaan voor mensen uit allerlei culturen. De gemeente in Rotterdam bestaat uit ruim twintig nationaliteiten. De ICF wil niet alleen kerk zijn op zondag, maar wil laten zien dat zij maatschappelijk relevant is op alle dagen van de week. In de Tarwewijk zijn speciale projecten om mensen bij te staan in hun zorgen, er zijn huiskringen en bijbelstudiegroepen in verschillende talen. De kerkdiensten op zondag zijn in het Engels en worden bezocht door ruim 200 bezoekers. Liturgie: Kennismaking met Daniel Mohanu. Samenzang O sacred King, He is exalted. Welkom en gebed door Theo Visser. Bijbellezing Efeziërs 3. Samenzang Father God I wonder. Kennismaking met Bella Kodi. Verkondiging. Samenzang Psalm 121. Kennismaking met Ruud Peters. Samenzang: Heer, U doorgrondt en kent mij. Gebed. Samenzang Jesus,Hope of the nations. Zegen.

Kerkdienst vanuit... ZvK Kerkdienst (TV) >