De kast, de kerk & het koninkrijk

Drie generaties gelovige homoseksuelen maken de kijker deelgenoot van hun leven en geloof en er worden maatschappelijke en religieuze mijlpalen belicht.

Naar de website