De maatschap

De jonge Matthias Meyer bouwt een advocatenimperium dat in het naoorlogse Nederland zijn weerga niet kent. Onder druk van hun vader zullen zijn zoons eveneens in de advocatuur belanden. Als Matthias een beroerte krijgt, groeit de rivaliteit tussen de broers.

Naar de website