De Monitor

Medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

6 sep 2015 22:40

KRO-NCRV • 26 min

Deze aflevering: het medisch beroepsgeheim wordt geschonden.

Een aantal huisartsen wordt door haar zorgverzekeraar beschuldigd van 'verdacht' declaratiegedrag: zij zouden teveel declareren. Ze vallen buiten de gemiddelden en vallen daardoor op in het computersysteem van de zorgverzekeraars. Zij leggen teveel visites af en besteden teveel tijd aan hun patiënten. Volgens deze huisartsen proberen zij juist meer dan gemiddeld goede zorg te leveren. De huisartsen voelen zich klem gezet: ze moeten of duizenden euro's terugbetalen of inzage geven in patiëntendossiers, zodat ze hun declaraties kunnen verklaren aan de verzekeraar. Maar daarmee schenden ze wel hun beroepsgeheim. En dat gebeurt ook daadwerkelijk. In de uitzending van De Monitor wordt duidelijk dat huisartsen onder druk van de verzekeraar en zonder medeweten van hun patiënten medische dossiers openbaar maken. In het geval van één verzekeraar blijkt dat zij bij tweehonderd zorgverleners in de dossiers hebben geneusd. In de uitzending komen twee huisartsen aan het woord die door hun zorgverzekeraar op de vingers zijn getikt, omdat ze afwijkend declaratiegedrag hebben pover het afgelopen jaar. De arts die dit bij De Monitor aan het rollen bracht, was in 2014 door de eigen zorgverzekeraar nog gekozen tot Huisarts van het jaar. Een jaar later wordt ze dan eigenlijk verdacht van fraude door haar zorgverzekeraar. De andere arts heeft een boete gekregen van 55.000 euro. Om zijn onschuld te bewijzen moest hij inzage geven in de medische dossiers van zijn patiënten, zonder dat zij daarin gekend zijn. In de uitzending van De Monitor komen artsen, patiënten en zorgverzekeraars aan het woord. Teun van de Keuken ondervraagt hen en gaat op zoek naar het antwoord op de vraag of het beroepsgeheim van de arts niet in het geding komt.

De Monitor >