De Monitor

Uitbuiting starters en stagiairs

7 feb 2016 22:35

KRO-NCRV • 26 min

Welke rol spelen opleidingen bij het overschot aan afgestudeerde jongeren bij bepaalde studierichtingen? Welk aandeel hebben zij bij de uitbuiting van starters? Lichten zij studenten goed voor?

Vervolguitzending op het dossier over uitbuiting van starters en stagiairs. In die uitzending werd aangetoond dat veel psychologen en orthopedagogen die net zijn afgestudeerd, onbetaald werk moeten verrichten op een werkervaringsplek. Dat is bij wet geregeld, maar onder strenge regels. Zo mag het dienstverband niet langer duren dan een half jaar, moet er sprake zijn van een leerproces met begeleiding en het moet het gaan om boventallige plekken. Onderzoek van De Monitor toonde aan dat sommige GGZ-instellingen zich niet hielden aan deze afspraken. Sterker nog, enkele tipgevers gaven aan dat voor hen dezelfde productienorm werd opgelegd en dat er van een leerproces geen sprake was. En dat dus onbetaald en veel vaker langer dan een half jaar. Naar aanleiding van die uitzending besloot minister Asscher van Sociale Zaken dat er onderzoek gedaan moest worden naar deze GGZ-instellingen. De minister liet weten dat het onacceptabel is dat dit gebeurt. Door een tekort aan banen voelen veel afgestudeerden zich toch gedwongen om in te gaan op zo'n onbetaalde werkplek. Ze durven niet te weigeren omdat ze bang zijn om anders nooit aan een baan te komen in hun branche. Veel van de jonge afgestudeerden wordt bij het aangaan van een wep-plek een baan in het vooruitzicht gesteld, maar dan moeten ze eerst wel een tijd onbetaald werken. In de vervolguitzending wordt ingezoomd op de rol van de scholen. Hoe komt het dat er zoveel jongeren worden opgeleid in bepaalde branches, terwijl er niet of nauwelijks werk te vinden is in die beroepsgroep? Wat is het belang van de opleidingen? Lichten zij hun toekomstige studenten wel goed voor als het gaat om het arbeidsperspectief?

De Monitor >