De Monitor

Hoe beschermen we onze kwetsbare ouderen?

10 mei 2015 22:35

KRO-NCRV • 26 min

Naar schatting zijn 200.000 bejaarden jaarlijks mishandeld door familie en 'vrienden' en worden 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting. Hoe beschermen we onze kwetsbare ouderen tegen stelende zorgmedewerkers, kennissen en hun eigen familie die op hun geld uit zijn?

Journalistiek programma dat onderzoek doet naar maatschappelijke kwesties, naar aanleiding van uw tips.

De Monitor >