De Monitor

Boer en beleid

Zo 17 nov 22:40

KRO-NCRV • 25 min

De landbouwsector is vervuilend en stoot veel stikstof uit. We moeten over op de kringlooplandbouw. Maar wat gaat dat betekenen voor onze landbouwsector en is het een realistisch streven?

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland en we moeten de doelen van het klimaatakkoord halen. De landbouwsector is vervuilend en stoot veel stikstof uit. Dit moet anders. Landbouwminister Carola Schouten vindt dat de Nederlandse boeren over moeten op de kringlooplandbouw waarbij zo min mogelijk afval vrijkomt, de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk is en grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen worden benut. Maar wat moet er allemaal veranderen binnen de landbouwsector om over te stappen op deze kringlooplandbouw? Is het een realistisch streven?

De Monitor >