De Monitor

Treintrillingen

Zo 19 mei 22:40

KRO-NCRV • 26 min

Het spoor wordt steeds intensiever gebruikt. Maar wat betekent dit voor de circa 1 miljoen spoorbewoners in Nederland? De laatste jaren nemen klachten over trillingen toe. Moeten ze worden beschermd?

Het wordt steeds drukker op het spoor. Nederland heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelen gesteld en vervoer per trein is een stuk duurzamer dan per auto of vrachtwagen. Maar wat betekent dit voor de circa een miljoen Nederlanders die langs het spoor wonen? De laatste jaren nemen klachten over trillingen toe. Bewoners verliezen slaap, maar klagen ook over schade aan hun huizen. Kan dat? Volgens ProRail, maar ook volgens andere Europese spoorbeheerders, zijn de trillingen die treinen veroorzaken te zwak om zelfs maar cosmetische schade te veroorzaken. Dat neemt niet weg dat omwonenden die trillingen wel kunnen voelen. Wat we zeker weten is dat het aantal mensen dat daarvan hinder ervaart groeit. Voor trillingen bestaat, in tegenstelling tot geluid, nauwelijks wetgeving dat grenzen aangeeft aan wat toelaatbaar is. Moeten omwonenden rond het spoor beter worden beschermd? Zo ja, hoe dan? En tegen welke prijs?

De Monitor >