De Monitor

Hoe gaan gemeenten om met privacy bij de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet?

22 nov 2015 22:40

kroncrv • 25 min

Nederlandse gemeentes gaan onzorgvuldig om met de medische gegevens van jongeren die zorg nodig hebben. Het medisch beroepsgeheim komt hierdoor in het geding.

Sinds dit jaar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Jeugdzorg en jeugd-ggz worden dus niet meer vanuit het rijk aangeboden en betaald, maar vanuit het dorp of de stad waar u woont. Het lijkt erop dat in sommige gemeenten niet zorgvuldig wordt omgegaan met de medische gegevens van kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen. Er zijn zelfs verhalen waarbij vijftien ambtenaren, zonder medische achtergrond, het medische dossier van één jongere hebben ingezien. Wie bepaalt bij de gemeente of een kind jeugdhulp krijgt: is dat een arts of een ambtenaar? Welke gegevens worden daarvoor ingezien? En wat gebeurt er met de medische gegevens die de gemeente in handen heeft? De Monitor onderzoekt hoe gemeenten omgaan met privacy bij het uitvoeren van de nieuwe jeugdwet. Onder andere aan het woord drie gevallen waarbij het medisch dossier is ingezien door meerdere ambtenaren. Ella Kalsbeek, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging, en Kinderombudsman Marc Dullaart trekken aan de bel. Is dit een uitwas door de transitie van verantwoordelijkheid van de overheid naar de gemeentes? Sommige dokters weigeren om de gegevens prijs te geven, omdat ze daarmee hun beroepsgeheim zouden schenden. Daarbij zouden ze te maken hebben met boze ambtenaren, die de gegevens opeisen.

De Monitor >