De Monitor

Gijzeling van zieken en zwangere vrouwen door de overheid

25 okt 2015 22:35

KRO-NCRV • 25 min

Wie zijn boetes niet betaalt kan in de cel belanden, ongeacht de medische toestand. Ook hoogzwangere vrouwen en zieken worden gegijzeld. Maar de medische zorg in de gevangenis laat te wensen over.

Wie weleens te hard rijdt, kent het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Zij innen alle verkeersboetes. Maar wie zo'n boete niet betaalt, kan flink in de problemen komen. Het CJIB verhoogt de boete, stuurt deurwaarders langs en als betaling keer op keer uitblijft volgt het laatste pressiemiddel: gijzeling. De persoon in kwestie wordt dan door de politie thuis opgehaald en meegenomen naar het Huis van Bewaring. Nu blijkt dat het daarbij niet uitmaakt in welke toestand iemand zich bevindt. Zo worden ook hoogzwangere vrouwen en zieke mensen gegijzeld. Iemand die medicijnen nodig heeft mag deze niet gebruiken, maar ze worden opnieuw besteld door een medewerker van de gevangenis. Probleem is dat het soms enkele dagen kan duren voordat de medicijnen worden geleverd. Na twee eerdere uitzendingen over het onderwerp kreeg de redactie van De Monitor tientallen tips binnen. Onder de vele reacties waren ook mensen die gegijzeld zijn terwijl zij kampen met gezondheidsklachten, waaronder Marco Franssen. Hij is longpatiënt en werd meerdere keren gegijzeld vanwege een onverzekerd brommerframe. Naar aanleiding van het verhaal van Marco en een tip over het gijzelen van hoogzwangere vrouwen richtte De Monitor het onderzoek op mensen die ondanks een zwakke gesteldheid worden gegijzeld. In deze uitzending: Hoe de medische gesteldheid bij gijzelingen niet ter zake doet. En hoe de medische zorg in detentiecentra te wensen overlaat. Aan het woord onder andere een vrouw die hoogzwanger gegijzeld zou worden. Ze kon dat ternauwernood voorkomen doordat een hulpverlener voor haar een betalingsregeling kon treffen. En een medewerker van een instelling voor psycho-geriatrische zorg vertelt over de vier politieagenten die onlangs op de stoep stonden om een demente bewoner te gijzelen vanwege een openstaande boete uit 2009.

De Monitor >