De Monitor

Bomenkap

Zo 31 mrt 22:40

KRO-NCRV • 25 min

Bomen zijn belangrijk voor de opslag van CO2, maar de hoeveelheid bos neemt af in ons land. Voornamelijk door de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide.

De hoeveelheid bos neemt af in ons land. De voornaamste oorzaak hiervan is de kap van bomen om plaats te maken voor andere soorten natuur. Dit is volgens provincies en natuurbeheerders nodig omdat het bijdraagt aan de versterking van de biodiversiteit. Maar tegelijkertijd is bos weer belangrijk voor de opslag van CO2. We bezoeken de Lemelerberg (Overijssel) en het Drents-Friese Wold, waar grote oppervlakten bos verdwijnen, onder andere om plaats te maken voor heide. We spreken met omwonenden, ecologen, Staatsbosbeheer en hoogleraar Gert-Jan Nabuurs. Is bos kappen voor andere natuur wel zo'n goed idee? En wat doen natuurbeheerders en de overheid om ons krimpende bos te behouden?

De Monitor >