De Nachtzoen

Mercedes Zandwijken

3 nov 2015 02:45

IKON • 6 min

Deze dialoogmaker nam het als rebels kind op voor de underdog. Deze nachtzoen krijgen we van Mercedes Zandwijken.

Deze dialoogmaker nam het als rebels kind op voor de underdog. Als volwassene heeft ze van het opkomen voor gemarginaliseerde groepen haar werk gemaakt. Deze nachtzoen krijgen we van Mercedes Zandwijken.

Nachtzoen Marleen willemjandebruin WJB 0867 De Nachtzoen >