De Nalatenschap

Leger des Heils

12 aug 2014 18:27

MAX • 25 min

Op 82-jarige leeftijd is Kees Tilroe vredig ingeslapen. Wat voor een leven heeft hij geleid? Hoe is hij gehandicapt geraakt?

Antwoorden worden gegeven als erfenisafwikkelaar Oscar Balkenende samen met Trix Huizinga, executeur van het Leger des Heils, een inventarisatie maakt van zijn erfenis. Kees was een bescheiden man die het best gedijde in zijn eigen, vertrouwde wereld. Die wereld bestond voor een groot deel uit zijn geliefde tuin, waar hij uren doorbracht en met gemak drie oogsten per seizoen leverde. Zijn broer Jaap en zijn goede vriend Adrie zorgen nu voor het stuk grond, waar de herinneringen aan hem in leven blijven. De spullen van Kees Tilroe krijgen een goede bestemming. Zijn beenprotheses worden geschonken aan het museum van de gezondheidszorg en het Leger des Heils zal een groot deel van de opbrengst van zijn nalatenschap inzetten op het Orthopedisch Centrum Trompendaal, waar kinderen die dreigen uit huis geplaatst te worden, begeleid worden. Dit is een herhaling van 20 november 2012.

de nalatenschap De Nalatenschap >