De Nalatenschap

Hartstichting

24 mei 2011 18:25

MAX • 25 min

Piet lijdt al jaren aan hartklachten, aan de gevolgen hiervan overlijdt hij op 15 oktober 2010

Er zijn weinig inwoners van Zeewolde die Piet van Egdom niet hebben gekend. Dagelijks is hij te vinden bij zijn vaste koffietentje in het centrum van Zeewolde. Vanaf die plek begroet hij iedereen die langskomt en als het even kan knoopt hij een gesprekje aan. Vrouwen vormen de rode draad in het leven van Piet. Die conclusie trekken ook Oscar Balkenende en Marc Tijhuis van de Hartstichting tijdens hun tocht door het huis van Piet. De kaartjes die ze vinden van diverse vrouwelijke afzenders roepen vraagtekens op: wie zijn al deze vrouwen? Omdat Piet al jaren aan hartklachten lijdt, is het niet verwonderlijk dat hij de Hartstichting als enig erfgenaam heeft benoemd. Piet heeft zelfs bij testament besloten dat hij zijn lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap. Daardoor is er geen uitvaart geweest. Tijdens een borrel in zijn 'stamkroeg' worden herinneringen opgehaald aan 'ome Piet'.

de nalatenschap De Nalatenschap >