De Nalatenschap

Liliane Fonds

27 nov 2012 19:25

MAX • 30 min

Gerda Carrière gaf haar nalatenschap aan het Liliane Fonds.

Gerda was een onafhankelijke vrouw. Ze deinsde er niet voor terug naar onbekend en exotisch terrein af te reizen. Oscar Balkenende wikkelde samen met Cobi Klappe van het Liliane Fonds de erfenis af. Als de maatschappij het indertijd had toegelaten, was Gerda kapitein op een schip geworden. Zo ging het niet; ze werd onderwijzeres en later directeur op een school voor kinderen met een handicap. Ze schonk haar erfenis aan het Liliane Fonds, een stichting die hulp biedt aan gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden.

de nalatenschap De Nalatenschap >