De publieke tribune

Coen Verbraak trekt het land in op zoek naar plekken waar actuele maatschappelijke spanningen de orde van de dag bepalen. Betrokken burgers bevragen op grond van hun ervaringsdeskundigheid bestuurders, in de hoop hen aan het denken te zetten over mogelijkheden voor een beleid dat zich meer plooit naar hun weerbarstige werkelijkheid. Slagen ze daarin? Of blijft het bij verwijzen naar andere instanties, wetten en praktische bezwaren?

Naar de website
  • Human