De Rechtbank

De rechtbank

21 aug 2012 22:20

• NCRV • 40 min

Als je je kind blootstelt aan huiselijk geweld, ben je dan nog geschikt om je kind op te voeden? Jan Krol discussieert met 'n bumperklever. Sjef de Laat moet beslissen of iemand opgesloten moet worden.

Als je je kind blootstelt aan huiselijk geweld, ben je dan nog geschikt om je kind te verzorgen en op te voeden? Over deze vraag buigt familierechter Pierre Mol zich. De Raad voor de Kinderbescherming heeft aan de rechtbank gevraagd om mevrouw de Vos te ontheffen uit het ouderlijk gezag. Reden van dit verzoek is de partnerkeus van Erika de Vos, en het daarop volgende - ernstige - huiselijke geweld. Tot twee keer toe ziet de 6-jarige dochter van Erika hoe haar moeder wordt afgetuigd door haar partner. Inmiddels woont het ernstig getraumatiseerde meisje in een pleeggezin. Vanwege de zwaarte van de maatregel, een ouder ontheffen uit het gezag, zal familierechter Pierre Mol hier samen met twee collega's een beslissing in moeten nemen. Verder is te zien hoe strafrechter Jan Krol de discussie aangaat met een bumperklever. En moet kantonrechter Sjef de Laat beslissen of iemand opgesloten moet worden als dwangmiddel om boetes te betalen.

De Rechtbank >