De Verwondering

Ruard Ganzevoort

1 jan 2016 08:30

NCRV • 26 min

Op nieuwjaarsdag blikt theoloog Ruard Ganzevoort met Annemiek Schrijver terug op een bewogen jaar, waarin hij een groot verlies leed.

Ruard Ganzevoort is theoloog en senator voor GroenLinks. Hij groeide op in een christelijke traditie, die voor hem begint met het besef dat wij als mens met alles verbonden zijn. Een belangrijk inzicht is voor hem dat wij niet de baas zijn van de wereld, zij is ons gegeven. Op nieuwjaarsdag blikt Ruard met Annemiek terug op een bewogen jaar, waarin hij een groot verlies leed. Het geeft voor hem eens te meer aan hoe kwetsbaar wij zijn. De uitdaging van het leven is dan ook om je te kunnen toevertrouwen aan wat je toevallig overkomt. Beweeg mee in plaats van je te verzetten. Als dierbare tekst kiest Ruard het verhaal van Jacob aan de Jabbok, die worstelt met een onbekende (Genesis 32:24-32). De neiging is groot om in die onbekende God te zien, maar is dat wel zo? Ruard heeft daar zo zijn eigen gedachten over.

De Verwondering >