De Verwondering

Leo de Jong

Zo 14 apr 08:25

NCRV • 26 min

Voor deze priester ligt mystiek op straat, maar dan moet je wel durven kijken. De Verwondering met Leo de Jong.

Dominicaan Leo de Jong is ver in de tachtig. Toen hij nog een jongeman was raakte hij in een ernstige crisis: al zijn zekerheden over dogma's, geloof, kerk en priesterschap sneuvelden. Schoonheid, ontroering, barmhartigheid, liefde, vergeving, de leegte na iemands laatste levensadem, dit alles bleek te groot voor leerstellingen. Hij begreep dat we ervaringen waar geen woorden voor zijn enkel maar eenvoudig moeten liefhebben. Zo ontdekte hij God voorbij alle namen: 'onnoembaar Gij'.

Annemiek Schrijver 2018 09 19 01.jpg De Verwondering >