De Verwondering

Hans Stolp

Zo 24 nov 08:25

NCRV • 25 min

Twijfel is verheven tot de kern van het geloof. Op deze Eeuwigheidszondag brengt híj ons troost. De Verwondering met Hans Stolp.

Voordat met eerste advent het nieuwe kerkelijk jaar begint, wordt in protestantse kerken Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gevierd. Het is de dag waarop we dierbaren die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen herdenken. Pastor en auteur Hans Stolp, specialist op het gebied van esoterisch christendom, verloor nog geen jaar geleden zijn geliefde. Hij vertelt hoe wij zouden kunnen omgaan met sterven en dood. Aan het eind van iedere dag draagt hij zijn dankbaarheid op aan zijn gestorven geliefde en put daar troost uit. Dan kan het zomaar gebeuren dat de geliefde op wonderlijke wijze dichterbij komt.

Annemiek Schrijver 2018 09 19 01.jpg De Verwondering >