De Verwondering

Mirella Klomp

25 mrt 2018 08:30

NCRV • 26 min

Mirella Klomp is de Passion-professor, maar het lijdensverhaal kwam opeens wel erg dichtbij.

Op Twitter omschrijft ze zichzelf als de Passion-professor. Universitair docent Mirella Klomp (1979) doet al jaren onderzoek naar hedendaagse uitvoeringen van passies voor haar onderzoeksproject Passio resurrexit. De laatste jaren richt ze zich in haar onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam specifiek op The Passion en ze hoopt dit jaar een boek over dit fenomeen af te ronden. Ze wil laten zien hoe religie, hoe christelijk geloof in Nederland verandert. Kerken worden leger maar christelijk geloof verdwijnt niet, het verplaatst zich naar andere domeinen. Begin vorig jaar begon het verhaal van The Passion zich onverwacht en ongewild te vermengen met haar persoonlijke verhaal. Ze kreeg borstkanker en een jaar van zware behandelingen volgde. Haar dierbaren, onder wie haar man en twee dochtertjes, hielpen haar zoveel ze konden. Ze was kwaad, maar had geen adres: 'Ik geloof niet dat God pakketjes met ellende naar beneden stuurt'. Ze omschrijft het als een tijd van godsverduistering. Er was pijn, eenzaamheid, uitputting en wachten. Bij momenten was God er in mensen die haar bijstonden, zoals haar man die ongevraagd een rietje in haar beker deed zodat ze gemakkelijker kon drinken: 'God is een rietje'. Mirella Klomp kan voor zichzelf achteraf zeggen dat in al het lijden het licht het uiteindelijk altijd heeft gewonnen en dat ze is opgestaan: 'Ik leef alsof ik toekomst heb'.

Annemiek Schrijver 2018 09 19 01.jpg De Verwondering >