2Doc.nl Interviews

Samar, vliegen we of vallen we?

Wo 5 jun 03:00

VPRO • 18 min

In deze aflevering van DocTalks gaat Elena Lindemans in gesprek met Dikla Zeidler over haar documentaire 'Samar, vliegen of vallen we'.

In deze aflevering van DocTalks gaat Elena Lindemans in gesprek met Dikla Zeidler over haar documentaire 'Samar, vliegen of vallen we'.

2Doc.nl Interviews >