Tijd voor MAX

Dokter Ted - passende zorg

2 mrt 2016 00:00

MAX • 6 min

Passende zorg is de kern van de geneeskunde. Over passende zorg met als thema ‘Niet alles wat kan, hoeft’ hield artsenfederatie KNMG een congres. De nadruk lag op het belang van het samen beslissen over wat het beste is om te doen. Artsen zitten vaak in de ‘behandelmodus’, maar zouden vaker in de ‘bezinningsmodus’ moeten zitten. Patiënten zijn gebaat bij verschillende opties om zo een afgewogen keuze te maken. Dat geldt voor een eenvoudige behandeling voor hoge bloeddruk, maar helemaal voor vragen rond het levenseinde.

Bekijk de hele aflevering >