Dr. Nasrs Wunderkammer

Geen plek in het huis van Ramsey Nasr is onbezet: boeken en cd's, maar ook zaken als vlinders, fossielen, vuistbijlen, fotografie - hij verzamelt het allemaal. In een wereld die zich veelal online afspeelt, verdwijnen we in het tastbare universum van Ramsey Nasr en zijn Wunderkammer.

Naar de website

Meer over verzamelen

Waarom verzamelen mensen? Was verzamelen vroeger alleen voor de elite? Wanneer wordt verzamelen problematisch?

Meer info