NCRV Attentie, 17-11-1965

17 nov 2015 15:03

NTRVPRO

Actualiteitenrubriek met aandacht voor achtergronden en (buitenlandse) culturen. In de politieke rubriek 'Boeren, burgers en buitenlui' komen verschillende aspecten van het politieke en democratische leven aan de orde. 1. Driehonderdjarig bestaan van het korps mariniers. a. korte shots van mariniers 15" (dupe); b. Klassikaal onderricht aan mariniers 16" + 26"; c. Oude prenten van landingen vanuit zee 29"; d. Mariniers landen vanuit zee 49" (dupe); e. Cu's mariniers-vaandel met Militaire Willems-Orde 23"; f. Plechtigheid bij omslaan blad van gedenkboek in de Van Gendtkazerne in Rotterdam 23"; g. Shots opkomstcentrum mariniers in Doorn 19"; h. Diverse verklaringen van mariniers 30"; i. Verklaring van generaal-majoor Nas; j. Mariniers en oud-mariniers bij onthulling Mariniersmonument in Rotterdam 25" (dupe); k. Mariniers landen met marine-helikopters en rukken op 1'19"; l. Exercitie van matrozen van de Koninklijke Marine onder leiding van mariniers 27"; m. Mariniers landen met landingsboot 15" (dupe); n. Paraderende mariniers 9"; o. Animatie onderdelen van marinierscompagnie 24"; p. Mariniers oefenen in het beklimmen van rotsen 20"; q. Mariniers oefenen in rel-bestrijding 20".

Actualiteitenrubriek met aandacht voor achtergronden en (buitenlandse) culturen. In de politieke rubriek 'Boeren, burgers en buitenlui' komen verschillende aspecten van het politieke en democratische leven aan de orde. 1. Driehonderdjarig bestaan van het korps mariniers. a. korte shots van mariniers 15" (dupe); b. Klassikaal onderricht aan mariniers 16" + 26"; c. Oude prenten van landingen vanuit zee 29"; d. Mariniers landen vanuit zee 49" (dupe); e. Cu's mariniers-vaandel met Militaire Willems-Orde 23"; f. Plechtigheid bij omslaan blad van gedenkboek in de Van Gendtkazerne in Rotterdam 23"; g. Shots opkomstcentrum mariniers in Doorn 19"; h. Diverse verklaringen van mariniers 30"; i. Verklaring van generaal-majoor Nas; j. Mariniers en oud-mariniers bij onthulling Mariniersmonument in Rotterdam 25" (dupe); k. Mariniers landen met marine-helikopters en rukken op 1'19"; l. Exercitie van matrozen van de Koninklijke Marine onder leiding van mariniers 27"; m. Mariniers landen met landingsboot 15" (dupe); n. Paraderende mariniers 9"; o. Animatie onderdelen van marinierscompagnie 24"; p. Mariniers oefenen in het beklimmen van rotsen 20"; q. Mariniers oefenen in rel-bestrijding 20".