Durf te Denken

Heidegger (1889-1976)

2 okt 2013 16:35

• Human • 25 min

De vogels hebben vleugels, de vissen hebben vinnen en wij hebben techniek. Heidegger confonteert ons met onze kijk op techniek, zegt Peter Paul Verbeek in zijn tv-college. Heideggers taal helpt ons om beter te begrijpen wat er op het spel staat.

Tv-college door Peter-Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek en voorzitter van de Vakgroep Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente. Wie en wat is de mens? Martin Heidegger dacht na over het zijn en toonde hoe de betekenis hiervan bepaald wordt door tijdgeest en cultuur. Peter-Paul Verbeek (1973) De vogels hebben vleugels, de vissen hebben vinnen en wij hebben techniek. Heidegger confonteert ons met onze kijk op techniek, zegt Peter Paul Verbeek in zijn tv-college. Heideggers taal helpt ons om beter te begrijpen wat er op het spel staat. Tegenwoordig is een leven zonder smartphones, auto's en brillen niet meer voor te stellen: ons zijn is onlosmakelijk verbonden met techniek, stelt Verbeek. Hoe moeten we denken over de rol van techniek in ons leven en hoe beïnvloedt het ons zijn?

Immanuel Kant (1724-1804). Aan Kant danken we het idee van de autonome mens; de mens die voor zichzelf denkt, en zich niet onmondig laat leiden door een ander. 'Sapere aude!' Durf te Denken >