EenVandaag

EenVandaag

16 mei 2013 18:15

AVROTROS • 30 min

-Artsen worstelen met euthanasie op dementerenden. -Raddraaiers en criminelen weren uit wijken. -De WOB als tandeloze tijger.

-Artsen worstelen met euthanasie op dementerenden. Artsen worstelen met de vraag of vergevorderd dementerende patiënten wel op basis van een ooit getekende wilsverklaring geëuthanaseerd moeten worden, als zij dat tegenover de arts niet meer kunnen beamen. Daarover heeft de artsenvereniging KNMG vandaag met minister Schippers een gesprek. De KNMG vindt dat er onduidelijkheden rond de euthanasiewet zijn waardoor huisartsen moeite hebben een keuze te maken bij levensbeëindiging. -Raddraaiers en criminelen weren uit wijken. Minister Stef Blok van Wonen wil grote gemeenten meer handvatten geven om korte metten te maken met raddraaiers. Zijn voorstel: weer mensen met een strafblad en gezinnen die overlast veroorzaken uit probleemwijken. Met deze aanpak is in Tilburg succes geboekt. Toch waarschuwt de wethouder van die stad niet te lichtzinnig om te gaan met dit soort beleid. -De WOB als tandeloze tijger. De Wet Openbaarheid van Bestuur, op basis waarvan een ieder informatie van de overheid mag opvragen, wordt stelselmatig gefrustreerd en tegengewerkt. Dat stellen WOB-experts in EenVandaag. Termijnen worden vrijwel standaard overschreden, er worden onterechte weigergronden gebruikt en grote delen worden gezwart.

EenVandaag presentatoren EenVandaag >